Vinets dag

På söndag är det ”Vinets dag”!

Svenska Vinakademien instiftade denna dag (då även Sankt Vincent, vinodlarnas och vinmakarnas skyddshelgons, har sin dag) för ett antal år sedan. Tanken med dagen är inte att dricka mer vin, utan istället att uppmuntra till att upptäcka bättre vinsorter.

Det ligger helt i linje med vad vi också vill. Genom att samarbeta Moldaviens främsta vingårdar kan vi erbjuda flera kvalitetsviner från Moldavien. Viner som känns gott i både näsa, mun, mage och hjärtat. Noroc/Skål!
Leave a comment

Available formatting commands

Use Markdown commands or their HTML equivalents to add simple formatting to your comment:

Text markup
*italic*, **bold**, ~~strikethrough~~, `code` and <mark>marked text</mark>.
Lists
- Unordered item 1
- Unordered list item 2
1. Ordered list item 1
2. Ordered list item 2
Quotations
> Quoted text
Code blocks
```
// A simple code block
```
```php
// Some PHP code
phpinfo();
```
Links
[Link text](https://example.com)
Full URLs are automatically converted into links.

Är du över 25 år?

På den här webbplatsen förekommer information om och marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. Du måste ha fyllt 25 år för att besöka den.

Jag är under 25 år