Moldaviskt vinfokus i Financial Times

“…many Moldovan vineyards can boast of two similarities with fashionable Burgundy: latitude and limestone.”

I en stor artikel I Financial Times uppmärksammar Jancis Robinson, en av de mest inflytelserika vinkritikerna i världen den utveckling som skett på den moldaviska vinscenen de senaste åren.

Du hittar artikeln här:
Leave a comment

Available formatting commands

Use Markdown commands or their HTML equivalents to add simple formatting to your comment:

Text markup
*italic*, **bold**, ~~strikethrough~~, `code` and <mark>marked text</mark>.
Lists
- Unordered item 1
- Unordered list item 2
1. Ordered list item 1
2. Ordered list item 2
Quotations
> Quoted text
Code blocks
```
// A simple code block
```
```php
// Some PHP code
phpinfo();
```
Links
[Link text](https://example.com)
Full URLs are automatically converted into links.

Är du över 25 år?

På den här webbplatsen förekommer information om och marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. Du måste ha fyllt 25 år för att besöka den.

Jag är under 25 år