Trevligast bemötande

Vet du vilken plats man får trevligast bemötande på i Sverige?

Rätt svar: Höga kusten enligt undersökningen ”Resa i Sverige 2020”. Tips: Runt om i Höga kusten finns flera restauranger som förutom trevligt bemötande serverar god mat och dryck i form av Höga Kusten Röd och Vit.

Tagged
Leave a comment

Available formatting commands

Use Markdown commands or their HTML equivalents to add simple formatting to your comment:

Text markup
*italic*, **bold**, ~~strikethrough~~, `code` and <mark>marked text</mark>.
Lists
- Unordered item 1
- Unordered list item 2
1. Ordered list item 1
2. Ordered list item 2
Quotations
> Quoted text
Code blocks
```
// A simple code block
```
```php
// Some PHP code
phpinfo();
```
Links
[Link text](https://example.com)
Full URLs are automatically converted into links.

Är du över 25 år?

På den här webbplatsen förekommer information om och marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. Du måste ha fyllt 25 år för att besöka den.

Jag är under 25 år