Nolia Beer X-mas Festival

3-4 december är vi med på Nolia Beer X-mas Festival 3-4 december på Avion i Umeå.

Nolia Beer X-mas Festival är en sk pop-upmässa som hålls på Avion Shopping i Umeå. En något mindre mässa än det vanliga Nolia Beer men förhoppningsvis lika inspirerande, god och gemytlig

Läs mer om fesitvalen här:

https://www.noliabeer.se/umea/
Leave a comment

Available formatting commands

Use Markdown commands or their HTML equivalents to add simple formatting to your comment:

Text markup
*italic*, **bold**, ~~strikethrough~~, `code` and <mark>marked text</mark>.
Lists
- Unordered item 1
- Unordered list item 2
1. Ordered list item 1
2. Ordered list item 2
Quotations
> Quoted text
Code blocks
```
// A simple code block
```
```php
// Some PHP code
phpinfo();
```
Links
[Link text](https://example.com)
Full URLs are automatically converted into links.

Är du över 25 år?

På den här webbplatsen förekommer information om och marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. Du måste ha fyllt 25 år för att besöka den.

Jag är under 25 år