Rekordmedalj-år!

926 medaljer varav drygt 530 guldmedaljer!

År 2022 blev ett ”rekordmedalj-år” för de moldaviska vingårdarna. I de 19 prestigetävlingar som man fanns representerad på runt om i världen uppskattades de moldaviska vinerna stort. Grattis!
Leave a comment

Available formatting commands

Use Markdown commands or their HTML equivalents to add simple formatting to your comment:

Text markup
*italic*, **bold**, ~~strikethrough~~, `code` and <mark>marked text</mark>.
Lists
- Unordered item 1
- Unordered list item 2
1. Ordered list item 1
2. Ordered list item 2
Quotations
> Quoted text
Code blocks
```
// A simple code block
```
```php
// Some PHP code
phpinfo();
```
Links
[Link text](https://example.com)
Full URLs are automatically converted into links.

Är du över 25 år?

På den här webbplatsen förekommer information om och marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. Du måste ha fyllt 25 år för att besöka den.

Jag är under 25 år